Thursday, May 5, 2011

Ban Mai


Tranh Yuehui Tang

Ban Mai

Ban mai thức giấc ngước nhìn trời
Vạt nắng lung linh chiếu sáng ngời
Thềm cỏ chờn vờn mơn gió gọi
Đỉnh cây xào xạt rủ sương vời
Lăng xăng chú bướm khoe đôi cánh
Liến thoắng cô oanh hót một hồi
Nức cảnh nôn nao kìa bạn hỡi
Tiếng xuân rộn rã khắp muôn nơi

Đàm Giang
May 05 2011

No comments: