Saturday, July 25, 2015

Nhiếp Ảnh: Nhện và Mạng nhện


Cứ cầm máy ảnh trong tay
Nhác trông thấy cảnh hay hay chụp liền

Dưới đây là vài tấm hình chụp mạng nhện từ hình mạng nhện ở khung cửa kính, mạng nhện ở một cây cầu bắc ngang sông Seine tại Paris gần nhà thờ Đức Bà, mạng nhện tại một trại tù ở Âu Châu, và mạng nhện mùa hè tại công viên.

Mời xem

Sóng Việt Đàm Giang.

                                                              Mờ ảo lưới nhện

                                                                     Giăng lưới
                                                                   Chờ mồi sa lưới

                                                                   Lưới tù tội!

                                                                       Tơ nhện

No comments: