Friday, December 31, 2010

Gôm Thần
Gôm Thần!

Có người tặng cục gôm tròn
Chúc tôi xóa được cho mòn vết thương
Cho tôi quên hết mắc vương
Leo khoeo năm tháng như xương treo mình

Nếu gôm tẩy được mối tình
Làm tôi quên hết bóng hình dáng em
Liệu tôi có muốn thử xem
Hay là vẫn một nhớ em lần chần

Phải chi có cục gôm thần
Cho tôi xóa hết một lần đắng cay
Chừa ra tấm thảm đắm say
Rước em về được.. ô hay tuyệt vời!

Sóng Việt
31 December 2010

1 comment:

Tịnh said...

Dù cho vật đổi, sao dời
Dù cho chim sáo đã rời bến xưa
Hết rồi những lúc đón đưa
Để rồi đọng lại mấy mùa buồn đau.
Gôm thần ơi! Gôm thần đâu!
Làm sao xóa được nỗi sầu đóng băng?