Friday, December 31, 2010

Nếu..Xoá Được Nỗi Buồn

Nếu …xóa được nỗi buồn


Nếu ta xóa được nỗi buồn
Giờ này ta đã quên nguồn cội đau
Nếu ta trút được gánh sầu
Nhờ giòng sông cuốn theo mầu thời gian
Hẳn ta đã thoát gian nan
Lưới tình hết vướng thênh thang cõi trần
Chẳng còn đứng mãi tần ngần
Mặc cho bụi nhớ tích dần lên cao

Em là tờ lịch xoay vần
Lúc ẩn lúc hiện trong tầm với tay
Em là hy vọng ban ngày
Làm ta mòn mỏi nhìn mây nhìn trời

Em là tình cảm chứa chan
Là giòng suối mãi lan man chảy cùng
Xuyên ngàn ngõ ngách vẫy vùng
Là sông ra biển chập chùng thơ ngây
Thả vui buồn chuỗi ngắn dài
Là sóng vờn cát chạy hoài không ngưng
Người quên kẻ nhớ vấn vương
Cuộc đời gói ghém tôi thương em hoài.

Sóng Việt
30 December 2010

No comments: