Sunday, November 21, 2010

Trăng Xanh 2

Blue Moon - Trăng Xanh

Như đã viết mùa Thu năm nay 2010 có 4 đêm trăng tròn: Sept 23, Oct 23, Nov 21, và Dec 21.

Và vì trăng lần thứ ba đuợc gọi là Trăng xanh do ít có nên chữ Trăng xanh trong bài nhạc có thể được tác giả dùng để chỉ một tình yêu hiếm .

Xin mời đọc bản dịch Việt ngữ viết phỏng theo âm điệu bản nhạc.

Lời bài nhạc dường như cho ta thấy người tự thuật đã kiếm đuợc tình yêu, một tình yêu hiếm hoi trong cuộc đời của người này, một trăng xanh. Và vì thế khi nghe tiếng người đàn bà thì thầm: “Hãy yêu em đi” thì vầng trăng hiếm màu xanh trở thành màu vàng chói của một tình yêu vừa tìm được.

Trăng Xanh
Nhìn tôi đứng đây vầng trăng ơi
chẳng mang được giấc mơ nào trong tim
hoặc có tình yêu nào cho riêng tôi

Trăng xanh,
Đà hay biết tôi ngồi đây lâu
Lặng nghe tiếng tôi cầu an cho
người tôi thiết tha mong tình thâm sâu

Và rồi chợt đâu xuất hiện trước mắt tôi
Một người duy nhất mà tôi muốn ôm quàng
Tôi nghe như có tiếng thì thầm,“Hãy yêu em đi”
Và khi tôi nhìn mặt trăng
Vầng trăng bỗng vàng rực chói chang

Trăng xanh
Và nay tôi không đơn côi nữa
Không cần ôm mộng ước trong trái tim
Vì tình yêu đã đến với tôi rồi…

Sóng Việt tạm phỏng dịch theo âm điệu bài nhạc
21 November 2010

Nghe Elvis Presley hát Blue Moon:
http://www.youtube.com/watch?v=Md7a9ZH1Z0M&feature=related

No comments: