Thursday, January 27, 2011

Hăm Bốn Tháng Chạp

Hăm bốn tháng chạp

Mùa trăng chót của một năm sắp dứt
Vằng vặc soi chênh chếch một mảnh vàng
Dù cách nhau hai phương trời nóng lạnh
Kỷ niệm xưa trăng vẫn nhớ muôn đời

Sóng Việt
24 tháng Chạp Âm lịch năm Hổ

No comments: