Saturday, January 29, 2011

Xuân Mộng

Xuân Mộng

Nắng vàng len lén ghé qua song
Cô gái xuân tươi trộm giấc nồng
Ửng nét hây hây kề sóng mũi
Dáng huyền mươn mướt giải triền sông
Lâng lâng cánh bướm du vầng mộng
Thanh thoát cành mai thoảng cõi không
Êm ả đâu đây vừa chợt động
Thơ ngây hé nở nụ hoa hồng.

Sóng Việt

No comments: