Saturday, August 30, 2014

Thơ: Trái Say. Song Nghiên
Trái Say

Dáng say bầu dục thuôn xinh
Nhẹ bông bé bỏng một mình vô tư
Thân say che  một  lớp tơ
Mịn như nhung phủ nên thơ lạ thường
Trái non đen thẳm dễ thương
Hái xuống dần chín ửng vương nâu vàng
Vỏ say giòn mỏng ngoài mang
Nhẹ tay ấn vỡ mịn màng ruột say
Đặt say trên lưỡi lạ thay
Dính, tan trong miệng vi thanh chua mời
Thế rồi chất ngọt  buông lơi
Rủ ta vào cõi xa vời mêng mông

Tên say còn gọi là nhung
Phải chăng là để nhớ mình ngày xưa? 

Song Nghiên

No comments: