Saturday, November 1, 2014

Mảnh Trăng TreoMảnh Trăng Treo
Sóng Việt Đàm Giang

 


Vằng vặc một mảnh trăng treo
Như thuyền bán nguyệt bỏ neo giữa trời
Bồng bềnh hờ hững ướm lời
Rủ người trần thế lên chơi cung hằng?No comments: