Monday, December 15, 2014

Chuc Mung Mua Le

Xin chúc quý Anh Chị và Gia Đình
một Mùa Lễ Christmas 2014  
một Năm Mới 2015 tràn đầy
vui tươi, an bình, hạnh phúc, và sức khoẻ.

                                                  Trịnh Cường-Đàm Giang và Gia đình

 Christmas 2014

No comments: