Monday, June 15, 2015

Hợp Lưu giữa những dòng sông Danube-Inn-Ilz. PassauHợp Lưu giữa những dòng sông tại Passau

Sông Danube, Inn và Ilz - Đức.

                                             Sông nhỏ Ilz (bên trái), sông Danube, sông Inn


                 Sông Inn (bên trái), sông Danube ở giữa và sông Ilz (nhỏ bé phía bên phải). 

Passau là một thành phố nằm ở vùng Lower Bavaria, Đức, nơi đây được gọi là "thành phố của 3 dòng sông" bởi đây là nơi hợp lưu giữa sông Danube với sông Inn ở phía Nam và sông Ilz ở phía Bắc. Ilz thực chất là một dòng suối bắt nguồn từ ngọn núi gần đó với nước có màu xanh đậm, trong khi Inn là một con sông lớn và chảy qua nhiều vùng và màu nước khá đục. Khi ba con sông này hợp nhau, trên cùng một đoạn sông, người ta có thể thấy 3 màu nước hoàn toàn khác nhau.
Nước sông Inn rất đục
Nước sông Danube xanh
Nước sông nhỏ Ilz xanh đậm hơn sông Danube.

Đàm Giang thu thập.

No comments: