Monday, February 8, 2016

Thướt Tha. SVDG


Hình Internet


Thướt Tha

Yêu kiều thiếu nữ diện thời trang
Yểu điệu thanh tân rạng rỡ mang
Mắt sáng vui tươi, mình áo đỏ
Môi hồng nũng nịu, gót hài vàng
Hai tà quấn quýt đôi chân quý
Gió mát vờn quanh mái tóc sang
Chẳng thẹn mang danh cô gái Việt
Muôn đời vẫn giữ tiếng lừng vang.

Sóng Việt Đàm Giang

No comments: