Thursday, February 16, 2017

TV57. Nghênh Phong Quán. Đàm GiangĐàm Giang xin chào Mừng Nghênh Phong Quán của các chị niên trưởng Trưng Vương khoá 1957 với bài thơ như sau.

Đàm Giang
*

Nghênh Phong Quán

Nghênh Phong Quán gió nối tình thương
Mở nhịp cầu thân khắp tứ phương
Chi chị em em nào thấy đổi
Bà bà lão lão vẫn cô nương
Vui cười ríu rít tình thêm đậm
Thủ thỉ chuyện xưa càng vấn vương
Mới đó mà nay ngoài tám chục
An nhiên tự tại trải niên trường.

Đàm Giang
16 tháng 2, 2017

*
hình 1:

TV: Thục, Diệp, Thoa, Tuyết, Vinh, Thu, Hiệp, Lan, Chỉ, Đức, Kiều, Nga, Quy
No comments: