Sunday, October 10, 2010

Bóng Chiều

Bóng ChiềuChiều tà trải xuống Thái-Bình Dương

Dấu vết thuyền trôi rẽ một đường

Trên đỉnh mây trời lưu luyến níu

Dưới boong vạt nắng ngọt ngào thươngChập chùng ảo ảnh tràn cơn mộng

Hoảng hốt hôn mê rịn giọt sương

Thức tỉnh bàng hoàng buồn một cõi

Tình riêng u ẩn suốt đời vươngSóng Việt

27 Sept 2010

No comments: