Sunday, October 10, 2010

Thơ mùa Thu

Ngày tàn nghiêng nắng chiều sang

Gió vờn hiu hắt ngỡ ngàng tình mơ

Oanh vàng thấp thoáng vườn thơ

Có ai ngơ ngác ngóng chờ bên sông

Lung linh sóng nước mênh mông

An nhiên chẳng đủ ấm lòng đơn côi...

Nhớ ai nhớ quá đi thôi!

No comments: