Sunday, October 10, 2010

Mưa đêm

Ngửa mặt đón giọt mưa
Nhắm mắt nếm nước đọng môi mềm
Khám phá từng cảm xúc

Sóng Việt

No comments: