Friday, October 28, 2011

Thu và Thiền

Thơ SVĐG và thơ họa

Thu và Thiền

Tháng Mười thu đến bạn sang thiền
Chẳng ngại đường xa quẳng gánh phiền
Sáng sớm tịnh tâm đầy thích thú
Chiều về điều khí lại thêm ghiền
Chuyên cần học hỏi tránh điều dữ
Mải miết tìm nghe thụ đắc hiền
Mừng bạn duyên trời được hưởng phước
Tâm tư thanh thản đạt bình yên.

24 October, 2011
Đàm Giang
*

Chẳng có căn tu nghĩ chi thiền
Vui đời tội lỗi chả thấy phiền
Kiếp tới dẫu cho làm cầm thú
Sáng tối rong chơi thật đã ghiền
Xa cách loài người loài quỷ dữ
Tâm xác thiên nhiên chẳng ác hiền
Kệ ai tu đạo xin trường phước
Ta đây tứ khoái vẫn ổn yên

NCT
24/10/2011*

Tu Thiền

Bạn sang thu chớm lạnh hơi thiền
Vàng lá cuốn trôi mọi nỗi phiền
Thần thái phiêu phiêu hồn lính thú
Xác thân vô bệnh tránh sao ghiền
Làm lành nghĩ tốt xa điều dữ
Sám hối từ bi bản chất hiền
Vọng khởi, tĩnh tâm thời được phước
Bạn tu, ta tập một thời yên

Lộc Bắc
24/10/2011
*
Học Đạo

Mừng bạn sang đây nhập lớp thiền
Tu tâm học đạo hết ưu phiền.
Bon chen cuộc sống nào vui thú,
Ngụp lặn đời tăng có thấy ghiền?
Nhịn nhục, thứ tha chừa tánh dữ,
Từ bi, bác ái luyện lời hiền.
Tấm lòng đã quyết tìm chân phước
Ngộ đạo thân tâm một cõi yên.

Tịnh Phan
25/10/2011
*


Tu Thiền

Mừng đến phương xa gặp bạn hiền
Mong cùng tu học ,kết thiện duyên
Hiện tại lộc trời ta hưởng thụ
Tương lai ai biết những ưu phiền
Thầy hay ,bạn tốt đâu dễ gặp
Vô thường cuộc sống ,chuyện hiển nhiên
Tập sống thương yêu và giúp đỡ
Thân khỏe tâm AN cũng nhờ THIỀN

Cẩm Chương
Oct 25, 2011
*

Tu Thiền

Mừng thay nghe nói bạn tu thiền
Có lẽ giờ đây đã bớt phiền
Thịt cá tanh mùi thôi cũng phải
Tương chao thanh khí ắt nên ghiền
Quên đi hạ ấy chang chang nắng
Cảm nhận thu nay gió dịu hiền
Chúc lá khô vàng sa bến giác
Còn ta đi nhặt chút bình yên.

HH 26/11/2011

No comments: