Monday, October 31, 2011

Ba Mươi Mốt Tháng MườiBa Mươi Mốt Tháng Mười

Lạnh lùng ngày cuối tháng mười
Thu phong trở lạnh như vời hàn đông
Thu về như thoảng qua song
Cây chợt đổi lá mênh mông nỗi sầu
Nai kia ngơ ngác mắt nâu
Còn người mắt biếc nhuốm mầu thời gian
Cuộc đời vất vả gian nan
Từng thu nghe gió thở than đồng hành

Đàm Giang
31 October 2011

No comments: