Thursday, December 1, 2011

Làm Sao?

Làm Sao?

Làm sao mà hiểu được tình yêu
Có nghĩa từ đâu sáng tới chiều
Nó như luồng điện truyền nhung nhớ
Như người say thuốc thấy hiu hiu.

Làm sao mà hiểu được con tim
Yêu nhau say đắm chẳng cần tìm
Nam châm thu hút cũng còn kém
Ríu rít bên nhau tựa đôi chim.

Làm sao mà biết chẳng quên tình
Kỷ niệm ngày vui quấn quýt mình
Dỗi hờn chỉ là chuyện mưa nắng
Keo sơn vẫn như bóng với hình.

Sóng Việt
30 November 2011

No comments: