Saturday, March 8, 2014

Nuốt Chửng hay nuốt trửng

Đàm Giang ghi chépNói về hai chữ nuốt chửng hay nuốt trửng (swallow up)
Chữ nuốt trửng không liệt kê trong từ điển cũ (trước 1975), chỉ có trửng giỡn ở một vài từ điển xuất xứ từ miền Nam (?). Trong từ điển online/ internet thì có giải thích chữ nuốt trửng là swallow up dùng như nuốt chửng.

Trửng giỡn trong thơ Hàn Mặc Tử
Hàn Mặc Tử…
Hãy van lơn ở dưới chân Bàn Thành,
Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
Và để cho kinh động đến người tiên,
Đang say sưa trong thế giới Hão Huyền
Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...

Từ Hán việt chỉ có chữ  chửng. Chữ chửng này thuộc bộ thủ, 6 nét
chửng.
  • Chữ Việt trong nước có rất nhiều từ mới sau 1975, có người cho rằng làm giàu thêm chữ Việt cũng tốt, có người nói rằng chữ mới đã phá hủy nền tảng căn bản của những chữ Hán Việt....
  • Có nhiều chữ đã bị hay được hiểu lầm và  trở nên thông dụng theo lổi hiểu "mới" thí dụ như tư liệu hiểu theo lối bây giờ là tài liệu riêng tư (nhưng không phải hiểu theo từ Hán Việt; tư trong tư liệu thuộc bộ Hoà không phải tư trong bộ Bối).
  • Nếu viết nuốt chửng thì đúng hơn nhưng vì tr và ch đã được dùng hòa lẫn do cách phát âm tùy vùng từ lâu nên khó mà nói rằng nuốt trửng là lỗi chính tả.

No comments: