Wednesday, April 13, 2011

Anh Chẳng Cần


Anh Chẳng Cần
Sóng Việt

Anh chẳng cần nhìn trăng sáng
Anh chẳng cần chờ gió mát đêm Xuân
Anh chẳng cần biết ngày giờ sáng tối
Mà anh vẫn nhớ em quay quắt
Nhớ em chừng như muốn bắt không gian

Bắt không gian anh mang làm tù tội
Đem giam cầm để anh đuợc rảnh tâm
Rủ em bước vào mảnh vuờn nho nhỏ
Cùng lên non xuống biển rong chơi…

Washington D.C 03 April 2011

No comments: