Thursday, April 14, 2011

Bao Giờ Có Mưa Xuân?
Bao Giờ Có Mưa Xuân?


Mảnh vườn xưa hoang vắng
Chỉ thấy toàn cỏ dại
Bao giờ có mưa xuân?

Sóng Việt
27 March 2011

No comments: