Tuesday, April 12, 2011

Trái Tim Trên Cát
Trái Tim Trên Cát
Trái tim trên cát
Sóng biển xô về
Nhạt nhoà nửa mảnh
Nhưng không hề mất
Mà vẫn còn đây
Ghi lại trên hình
Cho tình dấu ấn
Ru đời mênh mông.

Sóng Việt
Ocean City Beach, MD
07 April 2011

No comments: