Thursday, May 31, 2012

Nhớ
Nhớ!


Nhớ nhung triền miên
Nhớ nhung lặng thinh
Tình xa trống vắng
Nhớ nhung hàng đêm!

Nhớ! Nhớ em hoài mong
Âm thầm ngóng trông
Lá thư nắng sớm
Từ phương trời đông

Nhớ! Nhớ như vời mưa
Rả rích lưa thưa
Thì thầm khúc khích
Có nhau ngày xưa

Nhớ! Nhớ đêm thu nào
Tình mình xôn xao
Bập bùng ánh lửa
Lò sưởi lách tách
Vòng ôm khít khao

Nhớ! Nhớ em day dứt
Mất ngủ thao thức
Trời cao có biết
Người tôi yêu đâu?

JSong
31 May 2012

No comments: