Thursday, January 30, 2014

Khai Bút Mừng Năm Giáp Ngọ 2014Khai bút Giáp Ngọ 2014

Mừng Xuân năm mới mới vừa sang
Háo hức đầu năm thảo mấy hàng
Ruộng rộng nước tràn rắn lủi mất
Rừng thưa cỏ ngát ngựa cười vang
Nắng reo ngan ngát hương đâu thoảng
Gió thổi nồng nàn đượm ngọt mang
Hồi tưởng buồn vui đời sống đẹp
Lòng thành gửi tạ quý nhà, làng.

Sóng Việt Đàm Giang
Mùng một Tết Giáp Ngọ
Jan 31, 2014

No comments: