Thursday, January 30, 2014

Thác Tuyệt Cảm Tác

Thác Tuyệt Cảm Tác

Khen cho tạo hóa khéo phô bày
Giữa núi rừng sâu một thác này
Nước đổ trên  cao hoài chẳng dứt
Thảm cây dưới  đất mãi xanh hoài
Hòa đôi hai chú chim vờn cảnh
Lẻ bóng cây cầu gỗ ngóng ai
Thác tuyệt trong tranh hay có thật
Miệt mài xuôi chảy mặc ngày mai.

Sóng Việt Đàm Giang
Mùng Một Tết Giáp Ngọ 2014
01/31/2014

No comments: