Monday, June 17, 2013

Dương Quý Phi (Yang Gui Fei/Yang Yu Huan)


Nét đẹp của phụ nữ dưới thời Đường, Trung Hoa vào cuối thế kỷ thứ 8:
Một phụ nữ thời Đường với mái tóc bới hai chòm (double topknot on hair). Hình tượng của National Palace Museum tại Taipei, Taiwan.
Dương Quý Phi với khuôn mặt tròn trĩnh, hai mà bầu bĩnh:

No comments: