Thursday, January 31, 2013

Thơ: Chung Đường


Chung Đường

Mộng thơ ngày bé còn ru
Nhởn nhơ cánh bướm xuân thu vờn cùng
Khu vườn hoang dã sơn tùng
Theo hương nhập cảnh chập chùng thâm sâu

Mộng thơ ấp ủ lời cầu
Cùng người kết chỉ chung mầu thời gian
Duyên tình bền vững không tan
Cùng nhau chắp cánh chứa chan ân tình

Bốn lăm năm lẻ chúng mình
Khúc ca trầm bổng bóng hình vẫn chung
Đời cho cũng khá ung dung
Nâng chén mừng chúc hoàng cung gia đình.

Sóng Việt Giang
01/31/2013

No comments: