Tuesday, January 8, 2013

Thơ: Dáng Lụa


Dáng Lụa


Mỹ miều áo lụa dệt bằng tơ,
Xui khiến hồn ai bỗng thẫn thờ.
Nét họa hài hòa dương thánh thoát,
Đường cong chấm phá tỏa ngời mơ.
Ngẩn ngơ chìm đắm say men lụa,
Mải miết niệm tình hoài ý thơ.
Dáng lụa nhẹ nhàng vời thoát tục
Mềm lòng khách lạ thỏa mong chờ.

Sóng Việt Giang
08 January 2013

No comments: