Thursday, January 10, 2013

Thơ: Nhớ Nhau


Nhớ Nhau

Ừ thì có nhớ về nhau
Mà người mài miệt bán sầu gần xa
Vang danh một cõi phong ba
Đường trần mờ mịt phôi pha từng ngày
Ừ thì nhớ để thêm say
Rồi tan cơn nhớ hết cay vì người
Ngọt môi gửi một nụ cười
Ngỡ như gió vẫn đồng thời thênh thang…

SVG

No comments: