Saturday, January 12, 2013

Thơ SVG và TNT

Thơ Sóng Việt Giang và Trương Ngọc Thạch

Mừng Bẩy Mươi Tuổi


Mừng Bác năm nay tuổi bẩy mươi
Thân mang tuổi hạc tác còn tươi
Ưa thơ văn vẻ nhân nha họa
Thích nhạc đàn ca hứng tận trời
Lộc nước làng xưa đầy thắm thiết
Tình quê thành cũ chẳng phần vơi
Ngày trời tiêu đã hơn hai vạn
Trừ một vạn chơi thỏa cuộc đời. (*)

(*) một trăm năm: ba vạn sáu ngàn ngày.
Sóng Việt Giang
Ngày Mười Một Tháng Một 2013


BẢY MƯƠI TỰ THÁN
Mới đó mà nay bảy cái mươi,
Răng long đầu bạc dễ gì tươi.
Bạn bè ngó lại, người dương thế,
Thân quyến nhìn qua, kẻ nước trời.
Xe đạp theo dòng, tâm nhẹ bớt,
Thuyền buồm lướt sóng, dạ đầy vơi.
Tình tang vui hưởng ngày thu đẹp,
Tập ghép vần thơ, thú với đời.

TNT
01/11/2013

AN ỦI

Tướng mạo bề ngoài có xá chi
Răng long tóc bạc vẫn còn chì
Bạn bè tương đắc người tri kỷ
Chú bác đồng tâm kẻ cố tri
Ưng động thể thao bơi lội nước
Ưa nhàn thư giãn thảo vần thi
Đầu năm phóng bút dăm ba chữ
Cảm hứng từ đâu cũng bởi vì

SVG
01/11/2013

AI BẢO

Ai bảo bề ngoài có kể chi?
Thân mang tóc giả, nước da chì.
Ở nhà móm miệng, đầu ngơ ngẩn,
Ra phố đầy răng, óc trí tri.
Lúc nọ dư giờ, chơi với nước,
Khi kia thiếu phút, dỡn cùng thi.
Đầu năm ngẫu hứng vườn tao ngộ,
Vui bạn, họa thơ cũng tại vì.

Hp-TnT 01/19/2013

No comments: